Monthly Archives: február 2013

Számítógépes tanfolyam

19 február 2013
Számítógépes tanfolyam bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

FELHÍVÁS

Nagyrécsén március hónapban kezdő számítógépes tanfolyam indul, melyre
várjuk 18 év felettiek jelentkezését.
Létszám: 15 fő
Jelentkezési határidő: február 28. ifj. Salamon Lászlónénál
A tanfolyam ideje: 90 óra,  heti 2 alkalom az esti órákban.
Befejezés várhatóan június vége.
A tanfolyam díja: 4.000.- Ft
Témakörök: operációs rendszer, szövegszerkesztés, internet használat. A
témakörök végén modulzáró vizsga.
Helyszín: Általános Iskola Nagyrécse, a tanfolyamot vezeti Pánczél Lajos.

 

“Öltözz pirosba”

19 február 2013
“Öltözz pirosba” bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Községünk önkormányzati dolgozói is csatlakoztak az “Öltözz pirosba”
akcióhoz, mellyel a Szemem Fénye Alapítványon keresztül a Dóri házat
támogattuk.

DSCF5359[1]

Nagyrécse Községért Közalapítvány

13 február 2013
Nagyrécse Községért Közalapítvány bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

“Ismét lehetőség van arra, hogy az általunk fizetett személyi jövedelemadó kétszer 1 %-ának felhasználásáról magunk döntsünk.. Az egyik százalékot társadalmi szervezetek, alapítványok kaphatják, a másikat elsősorban egyházak.
Kérjük az alapítványnak adható százalékáról rendelkezzen a
Nagyrécse Községért Közalapítvány javára, melynek adószáma:  18962671-1-20
Segítsük községünket adónk 1 %-ának felajánlásával.”

Óvodapedagógus

5 február 2013
Óvodapedagógus bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Nagyrécse Község Önkormányzata

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagyrécse Község Önkormányzata

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8756 Nagyrécse, Haladás utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi munka végzése, munkaköri leírásban, a munkáltató jogokat gyakorló utasításai szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Óvodapedagógus,

§         Óvodapedagógusi – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Erkölcsi bizonyítvány

§         Cselekvőképesség

§         Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Főiskola, Fejlesztőpedagógus, logopédus,

§         Anyanyelvfejlesztéssel kapcsolatos szakképzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Fényképes szakmai önéletrajz

§         Szakmai végzettséget és képzettséget igazoló okiratok másolata

§         Erkölcsi bizonyítvány

§         Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gerlingerné Kalcher Andrea nyújt, a 06-20/455-3191 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nagyrécse Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8756 Nagyrécse, Kossuth utca 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 410/2013. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

és

§         Elektronikus úton Gerlingerné Kalcher Andrea részére a recseovi@freemail.hu E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Pintérné Hegedüs Szilvia jegyző, Zala megye, 8756 Nagyrécse, Kossuth utca 48.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. március 1.