Területi védőnői pályázat

Nagyrécse Községi Önkormányzat a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nagyrécse Községi Önkormányzat területi védőnő munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Zala megye, 8756 Nagyrécse, Kossuth utca 63. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A területi védőnői ellátásról szóló…

Tovább

Nagyrécse Község Önkormányzata – törvényi kötelezettségének eleget téve – megkezdte a Települési Arculati Kézikönyv elkészítését, a közbenső egyeztetési anyagot a település honlapján közzétesszük, kérjük a lakosságot, amennyiben a tervezetben foglaltakhoz bármilyen észrevételt, javaslatot kívánnak tenni, azt legkésőbb 2017. december 10. napjáig tegyék meg személyesen, írásban az önkormányzatnál, vagy elektronikus formában a nagyrecse@t-online.hu e-mail. címen. Az arculati kézikönyv innen tölthető le.

Tovább

Meghívó

Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselő-testületének nevében tisztelettel meghívom a község lakosságát a Képviselő-testület    közmeghallgató ülésére Az ülés helye: az önkormányzat hivatalos helyisége Nagyrécse, Kossuth út 48.   Az ülés időpontja: 2017. november 14. (kedd) 16.30 óra   Tervezett napirend: 1./ Tájékoztató a legutóbbi közmeghallgatás óta eltelt közérdekű eseményekről Előadó: Laskai Béla polgármester 2./ A lakosság közérdekű javaslatai, véleményei, kezdeményezései 3./…

Tovább

Bursa Hungarica pályázati kiírás

Nagyrécse Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan. „A” típusú pályáztai kiírás „B” típusú pályáztai kiírás  

Tovább

MEGKÖTÖTTÉK A TERVEZÉSI SZERZŐDÉST

Nagyrécse Község Önkormányzata megkötötte a TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00021 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló, a Nagyrécsei Tündérkert Óvoda felújítását, átalakítását, akadálymentesítését új bölcsőde kialakítását megcélzó építési munkálatok tervezési szerződését. Az építési engedélyezési és az építészeti, tartószerkezeti, épületvillamossági, épületgépészeti, tűzvédelmi részekkel kiegészítetett  kiviteli tervdokumentáció elkészítésére érkezett 3 db árajánlat közül az önkormányzat a legkedvezőbbnek, a SA-FA Kanizsa Bt. által adott ajánlatot tartotta, így azzal a…

Tovább