Fűts okosan!

5 január 2015
Hozzászólások kikapcsolva

futsokosan

2015. évi hulladékszállítás

5 január 2015
Hozzászólások kikapcsolva

hulladekszallitas_2015

Közmeghallgatás

15 december 2014
Hozzászólások kikapcsolva

kozmeghallgatas2014

Nagyrécsei Tündérkert Óvoda közzététele

7 december 2014
Hozzászólások kikapcsolva

Nagyrécsei Tündérkert Óvoda házirendje 2013-2014

Nagyrécsei Tündérkert Óvoda Pedagógiai Programja

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Szervezeti és Működési Szabályzat

Zalaújlak Község önkormányzati választásának eredményei

15 október 2014
Hozzászólások kikapcsolva

Zalaújlak Helyi Választási bizottság 9- 2014(X.12) határozata

Zalaújlak Helyi Választási bizottság 10-2014 (X.12) határozata

Zalaújlak szavazóköri jegyzőkönyv

Csapi Község önkormányzati választásának eredményei

15 október 2014
Hozzászólások kikapcsolva

A Csapi Helyi Választási Bizottság 9-2014 (X.12)határozata

A Csapi Helyi Választási Bizottság 10-2014 (X.12) határozata

Csapi szavazóköri jegyzőkönyv

2014. évi Önkormányzati Választás eredménye

13 október 2014
Hozzászólások kikapcsolva

Nagyrécse Helyi Önkormányzati képviselők

Nagyrécse Polgármester választás eredménye

Azonnal akár 50-60 munkahely

17 szeptember 2014
Hozzászólások kikapcsolva

A Pannon-Work Zrt., amely 25 éve aktív szereplője a hazai munkaerő kölcsönző piacnak azonnal akár 50-60 munkahelyet tud ajánlani a településen élő nőknek és férfiaknak.

További tájékoztatást a mellékelt levélben olvashat.

Tájékoztató levél foglalkoztatási lehetőségről

Közlemény

11 szeptember 2014
Hozzászólások kikapcsolva

A Helyi Választási Bizottság a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelően beérkezett ajánlások alapján polgármester-jelöltként nyilvántartásba vett: 3 fő független jelöltet, valamint 8 fő egyéni listás képviselő jelöltet, csatolt határozatok alapján meghatározta a jelöltek szavazólapon való megjelenésének sorrendjét.

(tovább…)

2014. október 12. önkormányzati választások

19 augusztus 2014
Hozzászólások kikapcsolva

Hirdetmeny_onk2014

TÁJÉKOZTATÓ és KÖZLEMÉNY

a 2014. október 12. napján tartandó

önkormányzati választásokról, jelölésről, ajánlásról, határidőkről

 

Tisztelt Választópolgárok, Jelöltek!

 A Köztársasági Elnök az önkormányzati választásokat 2014. október hó 12. napjára írta ki.

Az alábbiakban tájékoztatást kívánok nyújtani Önöknek a képviselő és polgármesteri indulás jogszabályok adta lehetőségeiről, feltételeiről:

 

Nagyrécse község  lakossága ez év január 1-én  1121 fős volt, amely a 2010. évi L. tv. alapján 6 fő képviselő megválasztását teszi lehetővé a településen. Ezen felül közvetlenül kerül megválasztásra a polgármester.

 

Fontos változás a 4 évvel korábbi választási eljáráshoz képest, hogy idén  -a tavaszi választásokhoz hasonlóan – már nem külön ajánló cédulán, hanem aláírásukkal támogathatnak egy -egy jelöltet.

Egy választópolgár több jelöltet is támogathat, de egy jelöltet csak egyszer.

A választópolgár bármely választókerületben választható.

A településen képviselő jelölt lehet, akit a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok legalább 1%-a ajánl.

NAGYRÉCSE tekintetében ez: 10 ajánlás.

A településen polgármesterjelölt lehet, akit a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok legalább 3%-a ajánl.

NAGYRÉCSE tekintetében ez: 29 ajánlás.

 

Tekintettel arra, hogy előfordulhat néhány hibásan kitöltött ajánlás, vagy épp szavazati joggal nem rendelkező személy aláírása stb., ezért javaslom, hogy az előírtnál valamivel több aláírást gyűjtsenek össze a biztos jelöltté váláshoz az indulni kívánó személyek.

 

Ajánlóívek felvétele:

Amint a köztársasági elnök a választás napját kitűzte ajánlóívet igényelhetnek a képviselő és polgármester jelöltek a Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivataltól, továbbá Kirendeltségeitől (Helyi Választási Iroda).

Jelen tájékoztatóhoz mellékelt igénylőlapon!

 

Ajánlást bárhol lehet gyűjteni, KIVÉVE:

a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,

c) tömegközlekedési eszközön,

d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,

e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,

f) egészségügyi szolgáltató helyiségében.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.

 Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

 

A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint.

Az ajánlásokat a HVI ellenőrzi a bejelentéstől számított 3 napon belül!

A HVB minden megfelelő jelöltet legkésőbb a bejelentését követő 4. napon nyilvántartásba veszi, a nyilvántartás folyamatos vezetéséről a HVI gondoskodik, és a Nemzeti Választási Iroda vezeti, és hozza nyilvánosságra!

Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármester jelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 307/G. § (1) bekezdés]. Tehát az aláírásokat augusztus 25-től szeptember 8-ig lehet gyűjteni.

A szükséges számú ajánlást a fenti időpontig le kell adni a Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatalban, ill. Kirendeltségein (HVI).

A Helyi Választási Bizottság a benyújtást követő 4. napig (Ve. 132 §.) határozattal dönt a törvényi feltételeknek megfelelő személy, szervezet nyilvántartásba vételéről.

 

Kampányidőszak:

A kampány a szavazás napját megelőző 50. naptól ( augusztus 23.) a szavazás befejezéséig tart (október 12. 19.00 óráig). A szavazóhelyiség 150 méteres távolságán belül – közterületen – tilos kampánytevékenységet folytatni a szavazás napján. Választási gyűlés szintén a kampányidőszakban tartható

Képviselővé Nagyrécse községben az a 6  fő fog válni, aki a  legtöbb szavazatot kapta. Amennyiben valaki polgármesterként és képviselőként is indult, és polgármesterként megválasztották, akkor az egyéni képviselői listáról törölve lesz természetesen.

 

A települési képviselővel és polgármesterrel szembeni összeférhetetlenségi szabályok:

Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet

a) országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el, amelyre kinevezését, megbízatását az Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, Kormánytól, Kormány tagjától vagy az Országgyűlés, Kormány alárendeltségébe tartozó szervtől (vezetőjétől) kapta, kivéve

aa) ha ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet lát el;

ab) egészségügyi intézmény főigazgatója, gazdasági vezetője, orvos, egészségügyi dolgozó, köznevelési intézmény vezetője, foglalkoztatottja, szociális intézmény vezetője, foglalkoztatottja, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetője, foglalkoztatottja;

b) központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője;

c) kormánytisztviselő;

d) a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos vagy szerződéses állományú tagja, rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja;

e) jegyző (főjegyző), aljegyző, polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal köztisztviselője, alkalmazottja;

f) más települési önkormányzatnál képviselő;

g) más települési önkormányzatnál polgármester, alpolgármester;

h) a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja;

i) médiatartalom-szolgáltató természetes személy, továbbá jogi személy, valamint gazdasági társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja.

A települési önkormányzati képviselő nem lehet a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, főpolgármester, főpolgármester-helyettes.

 

Tisztelt Választópolgárok, Jelöltek!

 Esetlegesen felmerülő, a választással kapcsolatos egyéb kérdéseikre a Helyi Választási Iroda (települési honlapokon közzétételre kerülő) bármely elérhetőségén szíves tájékoztatást nyújt.

 

Nagyrécse, 2014. augusztus 14.

 

Tisztelettel:

 

Pintérné Hegedüs Szilvia
jegyző , HVI vezető

 

A jelölt ajánlásához szükséges ajánlóív nyomtatványt innen töltheti le.

Következő oldal »