Zalaújlak 2016 aug. 14. időközi egyéni listás képviselőválasztás

21 augusztus 2016
Zalaújlak 2016 aug. 14. időközi egyéni listás képviselőválasztás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A jegyzőkönyv és határozat innen tölthető le:

Jegyzőkönyv,határozat

Községi zárlat elrendelése

21 augusztus 2016
Községi zárlat elrendelése bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Községi zárlat elrendelése

Álláspályázat

5 július 2016
Álláspályázat bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Óvodapedagógus munkakör Nagyrécse-1

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

12 május 2016
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
 1. Az ajánlat tárgya és feltételei:

Csapi Községi Önkormányzat ajánlatot kér a Csapi 1019/2. hrsz-ú, 3181 m2 nagyságú, „kivett gazdasági épület, udvar” megnevezésű zártkerti ingatlan megvásárlására.

  • Az érvényes ajánlatot benyújtók körében az ajánlatkérő versenytárgyalást szervez.
  • A megajánlott vételár 50%-át az adásvételi szerződés megkötésekor, a fennmaradó részt pedig a szerződéskötéstől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni.
  •  Az Önkormányzat az ingatlant a legmagasabb összegű ellenszolgáltatást ajánló, legkedvezőbb feltételekkel bíró ajánlattevőnek értékesíti.

(more…)

Pályázati felhívás

9 május 2016
Pályázati felhívás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Pályázati kiírás

KINCSTK_11123_3_2016 (1)

Felhívás

7 április 2016
Felhívás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Lakossági felhívás_erd-- és szabadtéri tüzek megel-zésére (2)

Felhívás

7 április 2016
Felhívás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

lakossági felhívás

Hirdetmény

16 március 2016
Hirdetmény bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Felhívás családgondozó munkakör betöltésére

4 november 2015
Felhívás családgondozó munkakör betöltésére bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Nagyrécse Község Önkormányzata

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagyrécse Község Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata

2 fő családgondozó

munkakör betöltésére.

(more…)

“B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

6 október 2015
“B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Nagyrécse Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával

együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2016. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,

összhangban

 

 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
 • a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

vonatkozó rendelkezéseivel.

(more…)

Következő oldal »