Értéktár

 

Nagyrécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012.évi XXX-as törvény és a magyar nemzeti értékek és hungarikumokról szóló 324/2020.(VI.01.) kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján, 2021.szeptemberi 08-i ülésén a Nagyrécse Helyi Értéktár alapítása és Helyi Értéktár Bizottság felállítása mellett döntött.

A Helyi Értéktár Bizottság tagjai:

Némethné Kocsis Veronika-elnök

Gerencsér Mária – elnökhelyettes

Hegedüs Zoltán- bizottsági tag

Salamon Lászlóné – bizottsági tag

Némethné Szalóki Ildikó – bizottsági tag.

Feladatunk a Nagyrécse Helyi Értéktár létrehozása, annak fenntartása, ápolása és tovább örökítése. A bizottság tagjai elkötelezettek a helyi identitástudat erősítésében, a település még élő és már feledésbe merült hagyományainak feltárásában.

De fontos közösségünk számára nem csak a múlt hagyatéka, de a jelen kor embere által alkotott akár szellemi, akár épített, kulturális és a természeti javak Nagyrécse község lakói számára értékként való megőrzése.

A helyi értékek feltárásának folyamatában nem csak a Helyi Értéktár Bizottságnak van szerepe, hiszen az itt élő vagy a településről elszármazott személyek segítsége gazdagíthatja a gyűjteményt.

 A helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti érték felvételét a települési, tájegységi vagy megyei értéktárba bárki írásban kezdeményezheti az adott érték fellelhetőségének helye szerint illetékes önkormányzat polgármesteréhez, illetve a megyei közgyűlés elnökéhez címzett javaslatában, a rendelet által meghatározott formanyomtatvány kitöltésével. A javaslatok beadása folyamatos, melyeket a honlapról letölthető adatlap segítségével lehet megtenni. A kinyomtatott és kitöltött adatlapot a Közös Önkormányzati Hivatalban lehet beadni.

A nemzeti értékek adatait a települési, tájegységi, megyei és ágazati értéktárakban, a Magyar Értéktárban, valamint a Hungarikumok Gyűjteményében a következő, szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni:

  1. a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét –, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;
  2. b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;
  3. c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
  4. d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;
  5. e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;
  6. f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;
  7. g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
  8. h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

Htv. 1. § (1) j) pontja szerinti nemzeti érték: magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék.

 

A Bizottság tagjai megköszönik, ha aktívan hozzájárulnak értékmegőrző munkájához, és nem csak javaslataikkal, hanem aktív segítséget is nyújtanak a helyi értékek megőrzésében.

 

Némethné Kocsis Veronika- Nagyrécsei Helyi Értéktár Bizottság elnök