ZÁRTKERTI PROGRAM (ZP-1-2021).

TÁMOGATÁSÁVAL

TÁJÉKOZTATÓ

Nagyrécse Község Önkormányzata támogatást kapott az Agrárminisztérium 2021. évi pályázati felhívása keretei között a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális háttér megteremtését célzó települési fejlesztések támogatása programban.

A felhívás kódja: ZÁRTKERTI PROGRAM (ZP-1-2021).

Támogató: Agrárminisztérium, Budapest, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

A kötelezettségvállalás dokumentumának száma: 4412-8/2021/HERMAN             

A projekt címe:A zártkerti ingatlanokon folytatott mezőgazdasági termelés feltételeinek javítása útépítéssel és zártkerti kápolna felújítással”

A támogatás összege: 22 754 475 Ft.

 A kedvezményezett/egyéb kedvezményezett neve: Nagyrécse Község Önkormányzata

  A kedvezményezett/egyéb kedvezményezett címe: 8756, Nagyrécse, Kossuth u 48.

Az önkormányzat az alábbi programot hajtja a támogatásból végre:

Nagyrécse Bacónak hegyi út hrsz. 456 zártkerti út egy része a 453 és 458 hrsz-től 368 és 604/1. hrsz-ig terjedő szakasza felújítása és a Bacónak hegyi kápolna felújítása valamint Nagyrécse, hrsz. 648-on található Bacónak hegyi kápolna felújítása.

A projekttel és az elnyert támogatással a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatását oldottuk meg Nagyrécsén. A településen fontos a zártkertek megközelítése, mert ezek a helyi gazdaság rendkívül fontos színterei, illetve szolgáltatásaikkal a térségi turizmus kibocsátó egységei. Sokan gazdálkodnak a hegyközségben, többen életvitel szerűen itt is élnek. A fejlesztett úton át halad a nagyrécsei nemzetközileg minősített nordic walking pálya, s több bakancsos túraútvonal részét is képzi. A nagyrécsei Bacónak hegyi Mária-Magdolna kápolna is jelentős a hitélet, a vallási turizmus szempontjából, így felújításának számtalan hívő ember örült. De nemcsak a szőlősgazdák, hanem a nagy számban életvitelszerűen itt élők miatt is fontos a jó közlekedési infrastruktúra.

 A helyi gazdák és a település lakosai alapítványba szerveződve és magánszemélyként is sokat tesznek a hegyközség fejlesztéséért. Ugyancsak számukra jelent nagy értéket a hegyi kápolna, mely a hitélet mellett a közösségi élet jelentős színtere is. Több jótékonysági esemény és adománygyűjtő akciót is szerveztek a rendbetételéért, de végleges megoldása csak most, a pályázati támogatással valósulhat meg.

Nagyrécse jelentős zártkerti ingatlanokkal rendelkezik: A fejlesztéssel érintett zártkertek száma 401 db, összes területük 135,2 ha. A nem művelt zártkertek száma csak pár darab, így nagyon fontos az infrastrukturális fejlesztés. A Nagyrécsei zártkerti szőlőhegyek kialakulása kézi erővel történő művelésen alapuló termelési módnak a következménye, amely fennmaradt a mai napig, jelentős társadalmi, gazdasági érdeket megtestesítve.

Mindez rendkívül nagy terhet ró az önkormányzatra, az ebből fakadó szolgáltatási igények kielégítése miatt. Mindkét beruházás a tervezett műszaki tartalommal valósült meg.

A pályázati támogatásnak köszönhetően az alábbi 2 célterületen valósulhatnak meg fejlesztések:

      Útépítés 1. célterület: A külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó út útszakasz felújítását hajtottuk végre: Nagyrécse Bacónak hegyi út hrsz. 456 zártkerti út egy része a 453 és 458 hrsz-től 368 és 604/1.hrsz-ig terjedő szakasza felújítása történik.

Ennek a pályázati támogatásnak köszönhetően a zártkertek könnyebb és biztonságosabb megközelítése válik valóra.

A projekt a tervezett költségvetés szerint 2021. március hónapban befejeződött, amely a település fejlődését szolgálja.

Szakrális kis-emlék felújítása, 5. célterület:

A Bacónak hegyi Mária Magdolna kápolna kerül felújításra.

A munkálatokat a tevékenységben nagy tapasztalattal bíró, megfelelő, bemutatott referenciákkal rendelkező céggel végeztettük, amelyet árajánlat kérési eljárásában az árat a piaci áraknak megfeleltettük, és a legkedvezőbbet választottuk ki.

 

Nagyrécse, 2022. 06. 27.

 

Laskai Béla polgármester