Külterületi utak felújítása Nagyrécsén

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2021.05.28 napján meghirdetett, Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás alapján, Nagyrécse Község Önkormányzata eredményesen pályázott a 3341666270 projekt azonosítóval rendelkező projekttel, és támogatói okirat” alapján 59 596 838 Ft támogatásban részesült.

A támogatás mértéke: 95 %. A Projekt teljes költsége összesen (Ft): 62 936 979

A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft): 62 733 521

A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft): 203 458

Támogatás összege (Ft): 59 596 838

Önerő (Ft): 3 340 141

Saját forrás (Ft): 3 340 141

Egyéb támogatás (Ft): 0.

A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő (Ft): 203 458

Az érintett területek hrsz számai:

A projektet az Európai Unió és a Magyar Kormány támogatta.

A fejlesztés a Nagyrécse 030, 033, 935, 1290, helyrajzi számú út felújítási munkáit tartalmazza.

Az építés célja a leromlott állapotú, szilárd burkolattal rendelkező út új szilárd burkolattal való megerősítése az utak jelenlegi nyomvonalán, ezáltal a közlekedésbiztonság és a közlekedési komfort javítása.

A felújításra kerülő utak Nagyrécse külterületén és zártkerti részén találhatóak, meglévő, ám nagymértékben leromlott állapotú szilárd burkolattal rendelkeznek. A 030-as hrsz-ú út esetében a tervezett beavatkozás hossza 18 fm, a 033- as hrsz-ú esetében 320 fm, a 935-ös hrsz-ú út esetében 642 fm, az 1290-e hrsz-ú út esetében 870 fm. Az útfelület sok helyen egyenlőtlen, deformálódott, melyek miatt, főleg csapadékos időben, megnő a balesetveszély, illetve a járművek sérülésének esélye. A projekt célja ezen utak szilárd burkolattal történő felújítása a biztonságosabb, komfortosabb közlekedés érdekében. Az út jellege külterületi, közút osztálya egyéb közút. A tervezett létesítmény összhangban van az országos, és a megyei és a települési területrendezési tervekkel. A fejlesztéssel érintett területek gazdasági szereplőinek elérhetősége, munkavégzésük körülményei javulnak. Az éves fenntartási költségek mellett az út stabilizálása az önkormányzat erejét meghaladja. A fejlesztés komoly hatással bír a helyi vállalkozókra és az érintett lakosokra. A fejlesztéssel a mezőgazdasági vállalkozók elérhetősége, munkavégzés körülményei javulnak. A projekt tervezését a Pannonway KFT nyerte meg.

               

Laskai Béla, polgármester