5 Postakocsi

sihu_header

Európai területi együttműködés SI–HU

 

„5 Postakocsi”

Térségi, innovatív turisztikai fejlesztési program Projekt összefoglaló
Szlovénia- Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

A projekt általános célkitűzése, hogy a helyi természeti és kulturális erőforrások turisztikai célú hasznosításával javítsa a határtérségben élő vidéki lakosság életminőségét, és növeljék a helyi vállalkozások aktivitását. A fenti célokat a projektből fakadó munkahelyteremtéssel, kutatással, képzéssel és turisztikai fejlesztésekből következő imázs növeléssel érhetjük el.

A projekt középpontjában a környezeti és kulturális fenntarthatóság áll, hiszen a vidéki lakosság elvándorlásának megakadályozására a helyi erőforrások védelem melletti hasznosítását tűztük ki célul.

A projektet 4 magyar és 4 szlovén partner állította össze és fogja megvalósítani.

Vezető Partner: Nagyrécse Község Önkormányzata

Pannon Egyetem Nagykanizsa

Magyarszerdahely Község Önkormányzata

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata

Tic Moravske Toplice (Moravske Toplice Turisztikai Információs Központ)

Zavod za Turizem Dobrovnik (Dobronak Idegenforgalmi Intézet)

Zavod za turizem in Sport Radenci (Radneci Turisztikai és Sport Hivatal)

Prlekija Razvonja Agnencia (Prlekija Idegenforgalmi Ügynökség)

A projekt keretein belül a nagyrécsei Inkey kastély egyik szárnyában felújításra kerül egy 198,51 m2 területű egység, ahol elindítjuk a Turisztikai Termékfejlesztő és Innovációs Központot, amelynek fő feladata a közös márka megtervezése és bevezetése, szolgáltatási standardok kialakítása, az „5 postakocsi” turisztikai kártya bevezetése, élményközpontú programcsomagok (GPS-kincskeresés, foto szafari, „postakocsi” turizmus) összeállítása, a térség turisztikai kommunikációjának lebonyolítása.

A Termékfejlesztő és Innovációs Központ munkáját a Pannon Egyetem kereslet-kínálatra és a márkabevezetésre vonatkozó kutatásai, közös workshopok, valamint az ezekre épülő marketingterv alapozza meg. A projektben 6 db térelemekkel rendelkező lovas és bakancsos pihenőhely és egy kilátó kerül kialakításra, 20 magyar és 20 szlovén vállalkozó és magánszemély számára képzést indítunk a falusi és ökoturizmus fejlesztésének témakörében, amelyhez e-tananyag kidolgozása és folyamatos mentorálás is társul. A legjobb gyakorlatok „best practice” megismerésére 2 tanulmányutat szervezünk a képzésben résztvevők számára.

A projekt és eredményeinek kommunikációját és promócióját a programra készített honlap, 2 turisztikai konferencia megszervezése, 10.000 db 5 nyelvű kiadvány, 10 turisztikai térkép, 12 turisztikai vásáron való részvétel és a „Postakocsival a Mura mentén” c. kiadvány biztosítja.

A programnak természetesen része a program szintű kommunikáció és a nyilvánosság biztosítása, valamint az adminisztráció az elvárásoknak megfelelő lebonyolítása.

A projekt teljes költségvetése 1057 021 euró.

Nagyrécse Község önkormányzata fejlesztése:

 • A nagyrécsei 1/ 5 helyrajzi számú Inkey kastélyban kialakításra kerülő Turisztikai Termékfejlesztő és Innovációs Központ az épület egy kisebb részének a felújításával. 139.150 Euró.
 • Ez két irodát jelent a hozzá tartozó kiszolgáló egységekkel. A munkatársak elhelyezésének a megoldására, és kisebb egyeztető megbeszélések lebonyolítására, összesen 198,51 m2 érintett a fejlesztésben.
 • A központ a projekt megvalósítási időszakon kívül is nyújt szolgáltatásokat a térség turisztikai szereplői számára, valamint új turisztikai terméket alakít ki, kidolgozza az 5 postakocsi kártya stratégiáját, értékesítési akciókat szervez a projekthez csatlakozó turisztikai vállalkozók számára.
 • Beszerzésre kerül 10 db GPS berendezés a GPS kincskeresés, fotó szafari rendszerének kialakítása, működtetése. Továbbá, mint Vezető Partner vállalja térségi rendezvények, turisztikai napok szervezését, vásárokon való részvételt, a turisztikai desztináció képviseletét, turisztikai kiadványokat állítanak elő, megszervezik az „5 Postakocsi” Turisztikai Napot. Mindezen célok elérése érdekében holnapfejlesztést is végrehajt, 2 work-shopot szervez, plakátokkal, fotókkal, promóciós anyagokkal teszi mindenki számára elérhetővé az 5 Postakocsi turisztikai terméket.

Pannon Egyetem Nagykanizsa fejlesztése:

 • 2 alkalommal projekt találkozó,
 • 2 alkalommal turisztikai konferencia, szeminárium, 5 workshop lebonyolítása,
 • Oktatás szlovén és magyar oldalon,
 • Szlovén oldalon történő kutatás
 • Térségi marketingterv elkészítése
 • Postakocsi márkastratégia, 5 postakocsi kártya értékesítése
 • Falusi turisztikai szolgáltatási standardok kidolgozása
 • E tananyag kidolgozása és oktatás lebonyolítása 20 magyar és 20 szlovén résztvevővel
 • 40 tanulórészére önálló marketingterv készítése
 • Best practice tanulmányutak szervezése a tanulók részére

Magyarszerdahely Község Önkormányzata fejlesztése:

 • Kilátó és lovas pihenőhely építése
 • 10 db GPS készülék bezserzése, GPS kincskeresés és fotószafari rendszerének kiépítése, működtetése

 

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata fejlesztése:

 • Muravidéki turisztikai pajta megépítése
 • 10 db GPS készülék beszerzése, GPS kincskeresés és fotószafari rendszerének kiépítése, működtetése
 • Szalmaszobor Turisztikai Fesztivál megrendezése
 • Postakocsival a muravidéken könyv kiadása

 Idegenforgalmi Intézet Dobronak fejlezstése (Zavod za Turizem Dobrovnik):

 • 10 db GPS készülék beszerzése, GPS kincskeresés és fotószafari rendszerének kiépítése, működtetése
 • 1 turisztikai és lovas pihenőhely kialíktása berendezéssel

 Turisztikai és Sport Intézet Radenci fejlesztése(Zavod za Turizem in Sport Radenci):

 • 10 db GPS készülék beszerzése, GPS kincskeresés és fotószafari rendszerének kiépítése, működtetése
 • 1 helyszínen 6 db eszköz felépítése, rendezvénytér kialakítása

Turisztikai- Információs Központ Moravske Toplice fejlesztése (Turistieno-Informatívni Center Moravske Toplice (Turisztikai- Információs Központ Moravske Toplice. )

 • 5 pihenőhely, 3 játszótér,
 • 10 db GPS készülék beszerzése, GPS kincskeresés és fotószafari rendszerének kiépítése, működtetése,

Prlekija Idegenforgalmi Ügynökség fejlesztése (Prleska Razvojna Agencija) :

 • kocsi két lóval
 • 3 helyszínen 3 pihenőhely kialakítása
 • lovas turisztikai kiadvány előállítása, túravezetők és lovas kocsi hajtók képzése

 

sihu_bottom