VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

 

Nagyrécse Község Önkormányzata Zalasárszeg és Zalaszentjakab Községek Önkormányzatával konzorciumban a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2016.11.23. napján meghirdetett, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján, Nagyrécse Község Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2017.01.27. 14:34:08 időpontban 1825553078 iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be.

Az irányító hatóság, a Támogató a 1825553078 támogatási kérelmet elbírálta, és
támogatásra alkalmasnak minősítette.
Projekt címe: Gáspár hegyi földút felújítása, utak karbantartásához gépek beszerzése.
Megvalósítási helyek: Nagyrécse 086/2, 080/2, 0214,2187, Kossuth L u 46, hrsz 76.
Megvalósítási helyek: Nagyrécse 086/2, 080/2, külterület 086/2, 080 086/2, 080/2,
Nagyrécse, 0214,0213 és 2187 külterület 0214,0213, 0214, 0213, 2187
Nagyrécse Kossuth Lajos utca 46 76 hrsz.
A támogatás összege: 42 193 717 Ft.
A projekt nem vonható ÁFA-val számított elszámolható összköltsége 46 881 917 Ft.
A projekt teljes költségvetése: 48 086 167 FT.
A támogatás aránya: 90 %.
Szükséges önerő: 5 892 450 Ft
Igényelhető előleg: 21 096 858 Ft.

Zalaszentjakab Község Önkormányzata – 1003281572 – a támogató döntése alapján a támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően – 850 529 Ft , azaz nyolcszázötvenezer-ötszázhuszonkilenc forint összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult.
Zalasárszeg Község Önkormányzat – 1004443652 – a támogató döntése alapján a támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően – 525 665 Ft , azaz ötszázhuszonötezer-hatszázhatvanöt forint összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

Nagyrécse Község Önkormányzata – 1003095416 – a támogató döntése alapján a támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően – 42 193 717 Ft ,azaz negyvenkettőmillió-egyszázkilencvenháromezer-hétszáztizenhét forint összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

Beszerzésre kerül 1 db Farmtrac 675 DT traktor,
továbbá 1-1 db hótolólap, földgyalu, rézsűkasza, műtrágya
és sószóró, árokásó, ágaprító, berendezés.

A Projekt megvalósításának kezdete: 2017.06.01.

A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2017.01.28.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2017.11.30.