TELE-KA-LAND SIHU 11

„Obmejna doživetja, brezmejne pustolovščine/Határ menti élmények, határtalan kalandok”

 

 

TELE-KA-LAND

„Határmenti élmények, határtalan kalandok”

SIHU 11

Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program
2014-2020

 

A  5 Postakocsi sikerén és eredményességén felbuzdulva, az abban létrehozott turisztikai fejlesztésekre alapozva  5 partner folytatta a közös gondolkodást, amelynek eredményeként megszületett a TELE-KA-LAND  projekt. Az újabb turisztikai fejlesztés elsősorban a kisgyermekes családokat célozza meg, számukra kínál természet közeli mesés kalandokat a komplex, határon átnyúló Mesepark hálózat létrehozásával.

A projekt vezető partnere ismét Nagyrécse Község Önkormányzata, mely 2 magyar – Magyarszerdahely Község Önkormányzata, Pannon Egyetem és 2 szlovén partnerrel együtt valósítja meg a TIC Moravske Toplice,  Környezeti és Idegenforgalmi Intézet Dobronak – hajtja végre a fejlesztést.

A projekt költségvetése:

 Összesen:  469.782,50 Euro, ebből ERFA támogatás: 399.315,12 Euro.

Információink és az elemzéseink azt támasztják alá, hogy, a gyermekek és családjainak hiányosak a vonzó természet közeli látványosságok, turisztikai attrakciók. A Mesepark hálózattal ezt az űrt kívánjuk betölteni, és olyan terméket felépíteni, amely a térségbe csábítja a gyerekes családokat, nagyszülőket. A projektben megvalósuló infrastrukturális fejlesztések, azaz a 2-magyar és 2 szlovén településen ( Nagyrécse, Magyarszerdahely, Dobronak, Moravske Toplice) létrehozott  Mesepark Hálózat miatt terveink szerint a térségbe érkezők száma elérheti a 4000 Főt. Tapasztalati számok alapján 20 % lesz a szálláshelyet igénybe vevő.

Mindehhez az előző, 5 Postakocsi projektünk fejlesztéseit is segítségül hívjuk, hiszen Nagyrécsén például a felújított  Inkey Kastély parkban, míg Magyarszerdahelyen az 5 Postakocsi Turisztikai Pajta melletti területen kerül felépítésre a Mese Park. Mesés Térképpel és Útlevéllel ösztönözzük a z érdeklődőket arra, hogy felkeressék mint a 4 határ menti Mese Parkot.

Emellett a Mese Parknak és a 4 település hírverésére a helyi hagyományokra, értékekre épülő 2 nagy rendezvényeket szervezünk a projekt ideje alatt, melyek összes látogatói számát 2500 főre tesszük.

TDM- Turisztikai Desztinációs Menedzsment értékesítési rendszert hozunk létre a Mese Parkok és a határ menti térség hirdetésére. Minden településen 6000 db kiadványt készítünk a helyi kínálatról és a turisztikai lehetőségekről. Továbbá 15 nyilvános rendezvénnyel és  9 digitális tevékenységgel tesszük vonzóvá a határmenti térséget és a Mesepark Hálózatot.

A projektet hirdető honlappal, facebook és google adwards kampányokkal, promóciós anyagokkal, projekt szintű reklámokkal szakmai napokkal tesszük mindenki számára elérhetővé a Mesepark hálózatot, mellyel 6 nemzetközi vásáron is képviseltetjük magunkat.

Továbbá a térségben felmerülő igények kiszolgálására  40 térségi turisztikai szolgáltatói részére oktatást bonyolítjuk le a Pannon Egyetem Nagykanizsán, mely témakörei:

– Modern értékesítés- Lovasok képzése- animátorok képzése.

A fejlesztések népszerűsítésére komplex turisztikai programcsomagokat készítünk, s a különböző turisztikai tevékenységeink összehangolását a TDM szervezet segíti.