A nagyrécsei orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének energetikai felújítása Nagyrécse Kossuth Lajos út 63. szám alatt.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00028
Kedvezményezett: Nagyrécse Község Önkormányzata.
A projekt megnevezése: A nagyrécsei orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének energetikai felújítása Nagyrécse Kossuth Lajos út 63. szám alatt.
Projekt elszámolható költsége: 37 875 000 Ft
A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása: 2 859 773 Ft
Projekt teljes költsége összesen:  40 734 773 Ft
Támogatás % az elszámolható költségekre: 100 %.
Támogató: Az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam.

A projekt rövid leírása:

Nagyrécse településen egy háziorvosi és védőnői szolgálat működik, a praxis Nagybakónak, Zalasárszeg, Kisrécse településeket is magába fogalja. Ezeken a településeken fejlesztés nem történik a jelenlegi támogatási szakaszban.

A rendelő és a védőnői szolgálat-, amely a jogszabályok szerint végzi tevékenységét -, a teleülés központjában, jól megközelíthető helyen található. Az épület minden szempontból felújításra szorul.

Az energetikai beavatkozásoknak megfelelően az  épület az FF állapotból a BB állapotba kerül.

Az épület a vonatkozó energetikai előírásoknak megfelelően kerül hőszigetelésre (homlokzati illetve padlásfödém hőszigetelés készül).

A meglévő fa szerkezetű homlokzati nyílászárókat korszerű hőszigetelt üvegezésű műanyag homlokzati nyílászárókra cseréljük.

A meglévő orvosi rendelő és védőnői szolgálat úgy kerül átalakításra, hogy az akadálymentesítési szempontok érvényesülnek.

Az orvosi rendelő betegvárójához csatlakozó bővítés, ami jelenleg egy férfi egy női wc-t és egy előteret tartalmaz, elbontásra kerül, helyette egy új vizesblokkal bővül az épület, ami az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat betegforgalmát egyaránt ellátja. Kialakításra kerül benne egy mozgáskorlátozott wc, egy női wc előtérrel és egy férfi wc előtérrel és piszoárral.

Az épület fűtési rendszere megújul. Az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat részen lévő parapettes gázkonvektorok helyett korszerű kondenzációs gázkazánnal kialakított központi fűtési rendszer kerül betervezésre. A meglévő rámpa és lépcső, valamint ezek korlátai az akadálymentesítési szempontokat figyelembe véve kerülj átalakításra.

Az intézmény parkolási szükségleteinek kielégítésére a gyógyszertár mögött a nyugati telekhatár mentén térkő burkolatú parkoló kerüljön kialakításra.

A projekt kezdő időpontja: 2020.01.01. A projekt fizikai befejezésének időpontja: 2021.02.28.

Laskai Béla, polgármester

 

 

 

Sajtóközlemény

 

Megújult a nagyrécsei orvosi rendelő és védőnői szolgálat épülete       

 

Kedvezményezett: Nagyrécse Község Önkormányzata
A projekt megnevezése: A nagyrécsei orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének energetikai felújítása Nagyrécse Kossuth Lajos út 63. szám alatt.
Projekt elszámolható költsége: 37 875 000 Ft
a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása: 2 859 773 Ft
Projekt teljes költsége összesen: 40 734 773 Ft
Támogatás % az elszámolható költségekre: 100 %.
Támogató: Az Európai Unió Strukturális Beruházási Alapok és a Magyar Állam.
Tervezett megvalósítási időszak: 2020.01.01-2021.02.28
Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00028

 

Nagyrécse Község Önkormányzata 37 875 000 Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült a Széchenyi 2020 program, TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00028 számú, „A nagyrécsei orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének energetikai felújítása Nagyrécse Kossuth Lajos út 63. szám alatt” elnevezésű pályázat keretein belül történő orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének energetikai felújítására.

A rendelő és a védőnői szolgálat épülete minden szempontból felújításra szorult, mely az elvégzett energetikai beavatkozásoknak köszönhetően az FF állapotból a BB állapotba került.

Az épület a vonatkozó energetikai előírásoknak megfelelően került hőszigetelésre. A meglévő fa szerkezetű homlokzati nyílászárók korszerű hőszigetelt üvegezésű műanyag homlokzati nyílászárókra cseréltük. A meglévő orvosi rendelő és védőnői szolgálat úgy került átalakításra, hogy az akadálymentesítési szempontok is érvényesültek.

Az orvosi rendelő betegvárójához csatlakozó bővítés, ami jelenleg egy férfi egy női wc-t és egy előteret tartalmaz, elbontásra került, helyette új vizesblokkal bővült az épület, ami az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat betegforgalmát egyaránt ellátja. Kialakításra került egy mozgáskorlátozott wc, egy női wc előtérrel és egy férfi wc előtérrel és piszoárral.

Az épület fűtési rendszere megújult, a parapettes gázkonvektorok helyett korszerű kondenzációs gázkazánnal kialakított központi fűtési rendszert alakítottunk ki. A meglévő rámpa és lépcső átalakításánál az akadálymentesítési szempontokat is figyelembe vettük.

Az intézmény parkolási szükségleteinek kielégítésére a gyógyszertár mögött a nyugati telekhatár mentén térkő burkolatú parkolót alakítottunk ki.

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projekt az Európai Unió Strukturális Beruházási Alapok és a Magyar Állam támogatásának köszönhetően jöhetett létre, 37 875 000 Ft millió forint európai uniós támogatás segítségével

A fejlesztés eredményeként egy korszerűbb és energiahatékonyabb orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületét élvezhetik a nagyrécsei, nagybakónaki, zalasárszegi, kisrécsei lakosok.

A projektről bővebb információt a www.nagyrecse.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető: Laskai Béla polgármester

Elérhetőség: 00 36 93 371 001, nagyrecse@t-online.hu