Ön itt van:

Nagyrécse Község Önkormányzata – törvényi kötelezettségének eleget téve – megkezdte a Települési Arculati Kézikönyv elkészítését, a közbenső egyeztetési anyagot a település honlapján közzétesszük, kérjük a lakosságot, amennyiben a tervezetben foglaltakhoz bármilyen észrevételt, javaslatot kívánnak tenni, azt legkésőbb 2017. december 10. napjáig tegyék meg személyesen, írásban az önkormányzatnál, vagy elektronikus formában a nagyrecse@t-online.hu e-mail. címen. Az arculati kézikönyv innen tölthető le.

Tovább

Meghívó

Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselő-testületének nevében tisztelettel meghívom a község lakosságát a Képviselő-testület    közmeghallgató ülésére Az ülés helye: az önkormányzat hivatalos helyisége Nagyrécse, Kossuth út 48.   Az ülés időpontja: 2017. november 14. (kedd) 16.30 óra   Tervezett napirend: 1./ Tájékoztató a legutóbbi közmeghallgatás óta eltelt közérdekű eseményekről Előadó: Laskai Béla polgármester 2./ A lakosság közérdekű javaslatai, véleményei, kezdeményezései 3./…

Tovább