Ön itt van:

Állás

Nagyrécse Községi Önkormányzat

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Nagyrécse Községi Önkormányzat

családsegítő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8756 Nagyrécse, Kossuth utca 48.
Zala megye, 8821 Nagybakónak, Szent István krt 2.
Zala megye, 8755 Csapi, Arany János út 18.
Zala megye, 8822 Zalaújlak, Fő utca 64/A.
Zala megye, 8825 Miháld, Fő utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Családsegítő feladatok ellátása ( gyermekjóléti alapellátás, nagykorúak szociális alapellátása), az 1/2000.SZCSM rendelet, valamint az 1997.évi XXXI.Tv. és a 15/1998.NM rendelet alapján.Alapilletményen felüli juttatások: ágazati pótlék.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Főiskola, szociális végzettség, szociális munkás,
 családsegítés, gyermekjóléti alapellátásban – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 B kategóriás jogosítvány,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
 hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy az elbírálásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek
  Fényképes szakmai önéletrajz  Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata  Pályázó sajátkezű aláírásával ellátott, arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul  Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez
Elvárt kompetenciák:
 Kiváló szintű  empátia, jó kommunikációs készség, Önállóság, pontosság, megbízhatóság, ,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 17.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Nagyrécse Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (8756 Nagyrécse, Kossuth út 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1860/2018 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
 Elektronikus úton Hegedüs Szilvia részére a jegyzo@nagyrecse.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.nagyrecse.hu – 2018. augusztus 28.
 

Related posts