Felhívás

7 április 2016
Felhívás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

lakossági felhívás

Hirdetmény

16 március 2016
Hirdetmény bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Felhívás családgondozó munkakör betöltésére

4 november 2015
Felhívás családgondozó munkakör betöltésére bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Nagyrécse Község Önkormányzata

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagyrécse Község Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata

2 fő családgondozó

munkakör betöltésére.

(more…)

“B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

6 október 2015
“B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Nagyrécse Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával

együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2016. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,

összhangban

 

 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
 • a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

vonatkozó rendelkezéseivel.

(more…)

“A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

6 október 2015
“A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Nagyrécse Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2016. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan,

összhangban

 

 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
 • a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

vonatkozó rendelkezéseivel.

  (more…)

Ebzárlat és legeltetési tilalom

20 szeptember 2015
Ebzárlat és legeltetési tilalom bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A határozatot innen lehet letölteni.

Magáncsőd

7 szeptember 2015
Magáncsőd bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A magancsodvedelem.hu címen elérhető weboldalt azzal a céllal hozták létre, hogy a témában fellelhető információk feldolgozásával teljes körű tájékoztatást nyújtson az ősszel bevezetésre kerülő családi csődvédelem intézményével kapcsolatban. A közérthető stílusban megfogalmazott, ugyanakkor a tényeket változatlan formában közlő szövegek választ adnak a magáncsőddel kapcsolatban felmerülő különféle kérdésekre és az internet lehetőségeinek kihasználásával a lehető legszélesebb közönséghez jutnak el.

Magáncsőd tájékoztató menüpont tudásbázissal:
http://magancsodvedelem.hu/magancsod/

lakossági riasztó és tájékoztató rendszer hangos próbája

3 szeptember 2015
lakossági riasztó és tájékoztató rendszer hangos próbája bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2015. szeptember 7.-én (hétfőn) 11.00 órakor

A lakossági riasztó és tájékoztató rendszer hangos próbájának szövege:

 

Figyelem! Figyelem!

 Önök a lakossági riasztó és tájékoztató eszköz hangos üzempróbáját hallják.

A riasztó rendszer működőképességét ellenőrzik, a lakosságnak nincs teendője.

 

Laskai Béla sk.
polgármester

Környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás

26 augusztus 2015
Környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. §-a (7) bekezdésének c), i), l) és s)pontjában kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

Környezetvédelmi közlemény

FELHÍVÁS projektgyűjtő adatlap kitöltéséhez

15 július 2015
FELHÍVÁS projektgyűjtő adatlap kitöltéséhez bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

belföldi természetes személy, őstermelő,
mikrovállalkozás, egyéni vállalkozó,
nonprofit szervezet, települési önkormányzat

részére

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület elindította a 2014-2020-as időszak térségi fejlesztéseinek előkészítését, a Helyi Fejlesztési Stratégia összeállítását. A tervezett fejlesztések valós igényekhez való igazítása érdekében kérem, tájékoztassa egyesületünket az Ön ill. szervezete vagy vállalkozása fejlesztési elképzeléseiről.

Mindez nagyon fontos, mert a fejlesztési elképzelésekhez, az Önök igényeihez kapcsolódóan kell kialakítanunk a Helyi Fejlesztési Stratégiát.

A javaslatokat a következő településekről (megvalósítási helyként) várjuk: Alsórajk, Balatonmagyaród, Belezna, Bocska, Börzönce, Csapi, Fityeház, Galambok, Garabonc, Gelse,Gelsesziget, Hosszúvölgy, Kacorlak, Kerecseny, Kilimán, Kisrécse, Liszó, Magyarszerdahely, Magyarszentmiklós, Miháld, Murakeresztúr, Nagybakónak, Nagyrada, Nagyrécse, Nemespátró, Orosztony, Pat, Pölöskefő, Sand, Sormás, Surd, Szepetnek, Újudvar, Zalakaros, Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg, Zalaszabar, Zalaszentbalázs, Zalaszentjakab, Zalaújlak

Kérjük, jelezze felénk fejlesztési elképzelését az alábbi adatlap kitöltésével!
Amennyiben több különálló projektötlete van, úgy azokat külön adatlapokon kérjük benyújtani.

 

A kitöltött adatlapokat legkésőbb 2015. augusztus 31-ig folyamatosan várjuk az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: info@innovativegyesulet.t-online.hu

Posta: Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület, 8778 Újudvar, Pf. 1

Személyesen: Innovatív Dél-Zala V. Egyesület munkaszervezeti iroda: Újudvar, Petőfi S. u. 2.

Szeretnénk felhívni figyelmét, hogy az adatlap beküldése nem azonos pályázati benyújtással, azonban egyesületünk a Helyi Fejlesztési Stratégiájának tervezéséhez a benyújtott ötletet használni tudja.

Az Ön által megadott e-mail címen a tervezés további alakulásáról tájékoztatjuk, illetve javasoljuk, figyelje honlapunkat (www.innovativdelzala.hu), facebook oldalunkat is, ahol az új kiírásokhoz kapcsolatos információkat elhelyezzük.

Kérjük, hogy amennyiben ismerőseit érdekelheti felhívásunk, úgy továbbítsa nekik!

 

Köszönettel és üdvözlettel:

Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület
munkaszervezete

 

Az adatlap innen tölthető le.

« Előző oldalKövetkező oldal »