Lakossági tájékoztató kérdőíves kutatásról

Felhívjuk a tisztelt nagyrécseiek figyelmét, hogy településünkön 2018. április 15 – május 31. között kérdőíves kutatás zajlik majd. A kérdőívben nyolc terület (gazdaság, kormányzás, társadalmi vitalitás, egészség, kultúra, hálózatosodás, természetes és épített környezet, oktatás és tanulás) kapcsán kérdezik meg a véleményüket. Murafölde 37 településén 800 állandó lakost keresnek fel a Szonda Ipsos kérdezőbiztosai. Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a kérdezőbiztosok munkáját…

Tovább

Területi védőnői pályázat

Nagyrécse Községi Önkormányzat a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nagyrécse Községi Önkormányzat területi védőnő munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Zala megye, 8756 Nagyrécse, Kossuth utca 63. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A területi védőnői ellátásról szóló…

Tovább

Nagyrécse Község Önkormányzata – törvényi kötelezettségének eleget téve – megkezdte a Települési Arculati Kézikönyv elkészítését, a közbenső egyeztetési anyagot a település honlapján közzétesszük, kérjük a lakosságot, amennyiben a tervezetben foglaltakhoz bármilyen észrevételt, javaslatot kívánnak tenni, azt legkésőbb 2017. december 10. napjáig tegyék meg személyesen, írásban az önkormányzatnál, vagy elektronikus formában a nagyrecse@t-online.hu e-mail. címen. Az arculati kézikönyv innen tölthető le.

Tovább

Meghívó

Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselő-testületének nevében tisztelettel meghívom a község lakosságát a Képviselő-testület    közmeghallgató ülésére Az ülés helye: az önkormányzat hivatalos helyisége Nagyrécse, Kossuth út 48.   Az ülés időpontja: 2017. november 14. (kedd) 16.30 óra   Tervezett napirend: 1./ Tájékoztató a legutóbbi közmeghallgatás óta eltelt közérdekű eseményekről Előadó: Laskai Béla polgármester 2./ A lakosság közérdekű javaslatai, véleményei, kezdeményezései 3./…

Tovább