Ön itt van:

Óvoda fejlesztése és bölcsőde létrehozása

 

TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00021- kódszámú projekt

 

Nagyrécse Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)  „ A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívásra.

TOP-1.4.1-15 fejlesztési keret a „ A  Tündérkert  Óvoda  fejlesztése  és  bölcsőde  létrehozása  Nagyrécsén”  című,  TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00021    azonosító  számú  projektet  188.838.192 Ft-tal támogatta.

Ennek köszönhetően Nagyrécsén a Haladás u. 6 szám alatt működő Tündérkert Óvoda megújul illetve egy bölcsőde kerül kialakításra.

A térségben hiánypótló jelleggel 14 fős kapacitással bölcsődét kerül létrehozásra, melynek következtében 14 családanya tud munkába állni az akadálymentesített, jól felszerelt bölcsődei férőhelyek létrehozását követően a mikro térségben.

Emellett a 60 fő kapacitással bíró óvoda is megújul, a mai kor követelményeinek megfelelően felújításra kerül.

A projekttel az érintett családoknak lehetőséget teremtünk a zavartalan munkavégzésre, mivel akadálymentesített, korszerű, jól felszerelt óvodai férőhelyek állnak a teleépülés és a térség lakói rendelkezésére.

A fejlesztés a Nagyrécsei Tündérkert Óvoda Nagyrécsén a Haladás utca 6. szám alatt, az 1/2- es helyrajzi számon található épületben működik. A tervezett felújítás során a földszinti rész új funkciókkal bővülne. A földszinti épületrész déli szárnyában kialakításra kerül egy 14 gyermek befogadására alkalmas bölcsőde.

A terveink szerint az óvodai épületrész felújítása, korszerűsítése történik meg, kiemelten nyílászárók cseréje. Az intézmény elvavult bútorainak cseréjével kényelmesebb óvodai nevelési feltételeket remélünk, a kerti elavult 20-30 éves játékok uniós szabványoknak megfelelőre való lecserélésével pedig a gyermekek mozgáskoordinációs fejlődését és élvezetes szabadidő eltöltését várjuk. A tervezett étellift pedig a dajkák munkáját könnyítené meg, akik a szomszédos iskola konyhájáról kiskocsival hozzák át az ebédet, s a nehéz tárolóedényeket szabad kézzel viszik fel az emeleten lévő melegítő konyhába.

 

A bölcsődei részleg az épület földszintjén a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kerül kialakításra, a szükséges eszközbeszerzésekkel együtt.

Az épület főbejárati része, akadálymentes megközelítése a keleti oldalon kerül kialakításra. A helyiségek akadálymentes megközelítése céljából a keleti homlokzattal párhuzamosan kialakított kétkarú, pihenővel ellátott rámpa készül. Az óvoda és a bölcsődei funkció akadálymentesen közös előtéren keresztül közelíthető meg. A bölcsődei részen átadó, közlekedő, iroda, dolgozói étkező, csoportszoba, mosdó, öltöző, dolgozói szociális blokk, mosóvasaló, helyiségek, melegítő konyha, tejkonyha és élelmiszer hulladéktároló helyiségek kerülnek kialakításra. A csoportszobához az épület déli oldalán vörösfenyő burkolattal kialakított terasz kapcsolódik. A terasz egy része felett kitekerhető árnyékoló szerkezet készül. A bölcsőde játszóudvara a teraszhoz kapcsolódóan az épület déli részén kerül lehatárolásra. Az udvaron játszó eszközök és játéktároló épület kerül telepítésre.

A földszinti rész északi szárnyában az óvodai és bölcsődei funkciókat egyaránt kiszolgáló helyiségek kerülnek kialakításra. Az északi épületszárnyban akadálymentes wc, férfi. wc, orvosi szoba, elkülönítő, fejlesztő szoba, tornaszoba, só szoba, gépészeti helyiség kerül kialakításra. Az emeleten lévő óvoda funkció akadálymentes megközelítése érdekében lépcsőházi nyaktag déli irányban egy személyfelvonóval bővül.

A fejlesztés teljes költségvetése bruttó 188 838 192 Ft.