...

Nagyrécse Község Önkormányzata – törvényi kötelezettségének eleget téve – megkezdte a Települési Arculati Kézikönyv elkészítését, a közbenső egyeztetési anyagot a település honlapján közzétesszük, kérjük a lakosságot, amennyiben a tervezetben foglaltakhoz bármilyen észrevételt, javaslatot kívánnak tenni, azt legkésőbb 2017. december 10. napjáig tegyék meg személyesen, írásban az önkormányzatnál, vagy elektronikus formában a nagyrecse@t-online.hu e-mail. címen.

Az arculati kézikönyv innen tölthető le.