A nemdohányzók védelméről

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló  módosított 1999. évi XLII. törvény 2012. január 1-jén lép hatályba. Ezzel
kapcsolatban bírságot viszont majd csak 2012. április 1-től szabhatnak ki a hatóságok.
2012. január 1-ig  a  jelenleg  hatályban lévő szabályozás szerint a vendéglátóegységekben
(éttermek, kocsmák), munkahelyeken, közintézményekben a kijelölt dohányzóhelyeken még
nem büntetnek. Ha valaki ezeken kívül tiltott helyen dohányzik, ugyanúgy megbüntethetik,
mint most.

Hol nem szabad majd dohányozni?

A tervezett törvény januártól a legtöbb zárt közforgalmú helyen tiltja majd a dohányzást, és a
szabad levegőn sem mindig engedi meg. Nem szabad majd rágyújtani kocsmákban,
szórakozóhelyeken, munkahelyeken, közintézményekben, vonatokon. Ezekben nem is lehet
kijelölni dohányzóhelyet félreeső sarokban vagy külön szobában sem. Tiltani fogja a törvény
a dohányzást a buszmegállókban, a gyalogosok által használt aluljárókban, a játszótereken és
azok 5 méteres körzetében. Iskolákban, kórházakban, gyermekjóléti intézményekben az
udvaron (nyílt légtérben) sem lehet majd dohányozni.
„a) közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben,
b) közösségi közlekedési eszközön,
c) munkahelyen,
d) közterületnek minősülő
da)  a gyalogosforgalom számára nyitva álló aluljárókban és egyéb, zárt légterű
közforgalmú közlekedő összekötő terekben, valamint közterületi játszótereken, továbbá a
játszóterek külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül,
db) a közforgalmú vasúti szolgáltatás nyújtására szolgáló vasúti üzemi létesítmények és a
vasúti pálya tartozékainak személyforgalom számára megnyitott területein, közösségi
közlekedési eszköz igénybevételének céljából létesített, illetve erre kijelölt megállóban,
várakozó helyen, illetőleg helyiségben, valamint nyílt légterű megálló, várakozó hely esetén
annak külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül, azzal, hogy ha a
dohányzási korlátozás alá tartozó terület külső határvonala nem állapítható meg
egyértelműen, akkor a dohányzás a megállót vagy várakozó helyet kijelölő táblától vagy
más jelzéstől számított 5 méteres sugarú körnek megfelelő körzetben tilos.”/1999. évi XLII.
törvény/

Hol lehet büntetés nélkül dohányozni?

Otthon, az utcán és a nem tiltott helyeken. A követendő alapszabály az lesz, hogy a bejárattól
számított 5 méteres távolságon kívül lehet csak dohányozni. A turizmus érdekében megengedi
a törvény viszont  a dohányzást a hotelek szivarszobáiban, de ezekbe nem lehet ételt, italt
felszolgálni és a pincért sem lehet behívni. Kijelölt helyen, zárt térben megengedik a
dohányzást a börtönökben és pszichiátriai intézetekben is, mivel segíthet elviselni a bezártság
okozta feszültséget, illetve nyugtató hatással lehet egyes pszichiátriai betegekre.
„dohányzóhely kijelölése nélkül is lehet dohányozni
a) a dohánytermék kereskedelmi bemutatója céljából létrejött rendezvényen,
b)  szállásszolgáltatást nyújtó intézmények kifejezetten dohányzóként kiadott és ekként
megjelölt, zárt légterű szobáiban, feltéve, hogy a dohányzást az e törvényben foglalt más
rendelkezés vagy tűzvédelmi előírás egyébként nem tiltja. /1999. évi XLII. törvény/

A kerthelyiségekben, a kávézók teraszán lehet-e dohányozni?

A törvény nem tiltja a dohányzást a kerthelyiségekben és a szabadtéri szórakozóhelyeken. De
az önkormányzatok helyi rendeletben korlátozhatják a füstölést a közterületeken is, például
egy téren, ahol kávézók teraszai vannak. A törvényben benne van, hogy ilyen önkormányzati
rendeletek nem akadályozhatják meg a vendéglátósokat abban, hogy a szabad levegőn
dohányzóhelyeket jelöljenek ki.

Miként és hol jelölhető ki zárt dohányzószoba?

„Ha e törvény alapján zárt légterű dohányzóhely kerül kijelölésre, a dohányzóhely
nemdohányzó helyiséggel azonos helyiségben nem jelölhető ki. Zárt légterű dohányzóhely
esetén a megfelelő légcsere feltételeit nyílászáró szerkezetekkel vagy egyéb műszaki
berendezés felszerelésével biztosítani kell úgy, hogy dohányfüst a nemdohányzó
helyiségekbe ne juthasson be. E bekezdés alkalmazásában a légcsere abban az esetben
megfelelő, ha a helyiségben legalább
a)  a friss levegő befúvását, illetve az elhasznált levegő elszívását biztosító mechanikus
szellőztető berendezés működik, és
b)  a dohányzóhelyek kijelölése, valamint a helyiség légöblítése olyan módon került
kialakításra, hogy a dohányfüst a keletkezése helyétől közvetlenül az elszívócsatornába
áramlik anélkül, hogy a nemdohányzó helyek az áramlás irányába esnének.” /1999. évi
XLII. törvény/

Mennyi büntetés szabható ki a tiltott helyen történő dohányzással kapcsolatban?

A tiltott helyen  való  dohányzásért kiszabható bírság összege: legalább 20.000,- legfeljebb
50.000,- Ft-ig terjedhet.

Megbüntethetik-e a vendéglőtulajdonost, ha egy vendég a tiltás ellenére rágyújt?

Igen, a tulajdonos és az üzletvezető is felelősségre vonható. A bírságolást akkor úszhatják
meg, ha bizonyíthatóan mindent megtettek, hogy ne dohányozzon bent senki: kitették a
figyelmeztető táblát és a cigarettázó vendéget felszólították arra, hogy nem szabad rágyújtani.

Ki ellenőrzi ezt?

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség.
Ha valaki buszmegállóban vagy játszótéren dohányzik, a közterület felügyelők szabhatnak ki
bírságokat.

A fent leírtak törvényi hátterének alapját a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény adja.