AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

  1. Az ajánlat tárgya és feltételei:

Csapi Községi Önkormányzat ajánlatot kér a Csapi 1019/2. hrsz-ú, 3181 m2 nagyságú, „kivett gazdasági épület, udvar” megnevezésű zártkerti ingatlan megvásárlására.

    • Az érvényes ajánlatot benyújtók körében az ajánlatkérő versenytárgyalást szervez.
    • A megajánlott vételár 50%-át az adásvételi szerződés megkötésekor, a fennmaradó részt pedig a szerződéskötéstől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni.
    •  Az Önkormányzat az ingatlant a legmagasabb összegű ellenszolgáltatást ajánló, legkedvezőbb feltételekkel bíró ajánlattevőnek értékesíti.

Tájékoztatásul közöljük, hogy az ingatlan – független értékbecslő által meghatározott -forgalmi értéke: 12,3 Millió Ft.

  1. Az ajánlatok benyújtása:

Az ajánlat benyújtásának ideje:     2016. május 30.

Az ajánlat benyújtásának helye: Csapi Községi Önkormányzat

Címe: 8756 Csapi Arany János út 18.

Az ajánlatot zárt borítékban „Ajánlat a  Csapi 1019/2. hrsz ingatlan megvásárlására” szöveg feltüntetésével 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani.

 

Az ajánlattételi felhívással kapcsolatosan felvilágosítást nyújt:

Dr. Tóth László polgármester, telefon: 06/93/358-800
mobil:06/30/216-4728

 

Az ingatlan értékesítésére az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2012. (VII.03.) önkormányzati rendelet és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) előírásai irányadók.

A benyújtott ajánlatok alapján a döntést  Csapi Község Önkormányzati Képviselő-testülete hozza meg. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.