Állás

Nagyrécse Községi Önkormányzat

                       

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagyrécse Községi Önkormányzat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8756 Nagyrécse, Kossuth út 48.

Zala megye, 8821 Nagybakónak, Szent István körút 2.

Zala megye, 8755 Csapi, Arany János út 18.

Zala megye, 8825 Miháld, Fő utca 2.

Zala megye, 8822 Zalaújlak, Fő utca 64/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Családsegítő feladatok ellátása (gyermekjóléti alapellátás, nagykorúak szociális alapellátása) az 1/2000. SZCSM rendelet, valamint az 1997. évi XXXI. tv. és a 15/1998. NM rendelet alapján. Alapilletményen felüli juttatások: ágazati pótlék.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

 

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, szociális végzettség, szociális munkás,

•         családsegítés, gyermekjóléti alapellátásban – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Kiváló szintű § empátia, jó kommunikációs készség, §Önállóság, pontosság, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         § Fényképes szakmai önéletrajz § Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata § Pályázó sajátkezű aláírásával ellátott, arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul § Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nagyrécse Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (8756 Nagyrécse, Kossuth utca 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1860-3/2018 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

vagy

•         Elektronikus úton Hegedüs Szilvia részére a jegyzo@nagyrecse.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.nagyrecse.hu – 2018. szeptember 25.