Felhívás családgondozó munkakör betöltésére

Nagyrécse Község Önkormányzata

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagyrécse Község Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata

2 fő családgondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Zala megye, Nagyrécse, Nagybakónak, Csapi, Zalaújlak, Miháld községek közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Komplex családgondozás, segítségnyújtás a kliens problémamegoldó képességének növelése érdekében, szociális ügyintézés, életvezetési tanácsadás, krízishelyzet kezelése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség,
  •       B kategóriás jogosítvány,
  •       magyar állampolgárság, büntetlen előélet, saját gépkocsi

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       szakterületen szerzett gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

Elvárt kompetenciák:

  •       jó kapcsolatteremtő, kommunikációs, együttműködési, problémamegoldó készség,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       önéletrajz, végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. január 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedüs Szilvia jegyző nyújt, a 0670-453-3440-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Nagyrécse Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8756 Nagyrécse Kossuth út 48 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1804/2015 , valamint a munkakör megnevezését: családgondozó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett és a pályázati kiírásnak megfelelő pályázókat Nagyrécse község polgármestere és  Nagyrécsei Közös Hivatal jegyzője szóban is meghallgatja és azután dönt. A pályázókat írásban értesíti az intézmény az eljárás eredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 15.