Felhívás – szociális tűzifa

Szociális tűzifa támogatás

 Nagyrécse Község Képviselő-Testülete a 8/2021 (X. 18.) számú rendelete alapján szociális tűzifajuttatásban részesülhet, aki

  1. a) települési támogatásban részesül, vagy
  2. b) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, vagy
  3. c) közfoglalkoztatott, vagy
  4. d) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, vagy
  5. e) közgyógyellátásra jogosult, vagy
  6. f) időskorúak járadékára jogosult, rokkantsági vagy rehabilitációs járadékban részesül
  7. g) három vagy ennél több gyermeket nevel, vagy
  8. h) ápolási díjra jogosult, vagy
  9. i) 70 éven felüli és az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át (85.500,-Ft) nem haladja meg

Fenti feltételek egyikének fennállása már megalapozza a támogatásra való jogosultságot. Valamely feltétel fennállását okirattal, vagy annak hiteles másolatával kell igazolni.

Kérelem beadásának határideje november 30.

 

Idősek támogatása

A Nagyrécse Község Képviselő-Testülete a módosított 3/2015 (II.27.) szoc. rendelete alapján minden évben az idősek világnapja alkalmából támogatást nyújt a Nagyrécsei állandó lakcímmel rendelkező személyeknek, akik 70. életévüket tárgyév október 1. napjáig betöltik, és az egy főre jutó jövedelmük legfeljebb az öregségi nyugdíj 400 %-a, azaz a 114.000,-Ft-ot nem haladja meg.  Az Önkormányzat a támogatást november hónapban nyújtja 20.000,-ft összegben. A kérelemhez a Nyugdíjfolyósító által kiállított igazolást csatolni szükséges.

Kérelem beadásának határideje november 20.

Mindkét esetben a kérelem nyomtatványt az Önkormányzatnál lehet igényelni, vagy letölthető innen: nyomtatvány