Gáspár hegyi földút felújítása, utak karbantartásához gépek beszerzése.

A Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás keretei között az önkormányzat támogatást nyert.

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!

Kedvezményezett neve: Nagyrécse Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 8756 Nagyrécse Kossuth utca 48

Ügyfél-azonosító: 1003095416

Projekt azonosítója: 1825553078

Projekt címe: „Gáspár hegyi földút felújítása, utak karbantartásához gépek beszerzése.”

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 43,57 MILLIÓ FORINT.

Támogatás %-a: 90 %.

Kezdés: 2018.06.01.

Várható befejezés: 2019.04.30.

A projekt tartalma:

Nagyrécsén, a 080/2 és 086/2 hrsz-ú, illetve a 0214 és 2187 hrsz-ú mezőgazdasági utak természetbe illó zúzottkővel való kiépítése, valamint korszerűsítése, mellyel cél a nehezen megközelíthető településrész lakosainak jobb útviszonyok biztosítása, illetve a nagyrécsei mezőgazdasági területek megközelítésének komfortnövelése, illetve az időjárási viszonyokból származó tényezők kizárása. Érintett a 0213 hrsz A két tervezési szakasz Nagyrécse község külterületén, a Gáspár hegyre vezető földút területén található. A tervezett T-1 szakasz eleje a 086/2 hrsz-ú meglévő mezőgazdasági úthoz, vége a 080/2 hrsz-ú út tengelyéhez csatlakozik. A tervezett mezőgazdasági út a meglévő nyomvonalat részlegesen fedve halad, s követi a földhivatali útterületeket.

A tervezett T-1 jelu út a 0+000 km szelvényben D-i irányba indul, s nagyobb irányváltoztatások nélkül halad a tervezési szakasz végéig. A domborzati viszonyok minél jobb lekövetése érdekében 250, 300 és 500m sugarú íveket alkalmaztunk. A magassági vonalvezetést közel egyenletes esés jellemzi. A legnagyobb emelkedő emax = 2,50 %. A tervezési szakasz hossza: 714,75 m. A T-2 tengely eleje a 0214 hrsz-ú úthoz, a vége pedig a 2187 hrsz-ú út tengelyéhez csatlakozik. A T-2 tengely vízszintes vonalvezetése követi a földhivatali útterületet, melyhez 100, 120, 250 és 400 m sugarú íveket alkalmaztunk. A tervezési szakasz eleje a 0+000 km szelvényben, a Rák-patak hídjától indul, ott a 0214 hrsz-ú mg-i út tengelyéhez csatlakozik. Ezt követően Ny-i irányba halad, majd a hegyen felkapaszkodva D felé fordul. Az utolsó 100 m-en D-DNy irányú. A legnagyobb emelkedő emax = 11,50 %. A tervezési nyomvonal 0+185 ? 0+345 km szelvénye közti, 160 m hosszú szakasza nem része a pályázatnak a helyszínrajzi jelölés szerint. A pályázati szakasz hossza: 430,13 m. Beszerzésre kerül 1 db Farmtrac 675 DT traktor, továbbá 1-1 db ágaprító, földgyalu, rézsűkasza, műtrágya és sószóró, árokásó, hótolólap berendezések.