Közlemény

A Helyi Választási Bizottság a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelően beérkezett ajánlások alapján polgármester-jelöltként nyilvántartásba vett: 3 fő független jelöltet, valamint 8 fő egyéni listás képviselő jelöltet, csatolt határozatok alapján meghatározta a jelöltek szavazólapon való megjelenésének sorrendjét.

A Nagyrécsei Helyi Választási Bizottság

14 / 2014. (IX.08.) határozata

 

A Nagyrécsei Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8-án megtartott ülésén polgármester jelöltek szavazólapon való sorrendjének meghatározása tárgyában az alábbi

 

HATÁROZATOT

 

hozta:

 

A Nagyrécsei Helyi Választási Bizottság Nagyrécse községben a 2014. október 12. napján tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására

előállítandó szavazólapon a polgármester jelöltek sorrendjét – sorsolással – az alábbiak szerint határozza meg:

 

1. Laskai Béla                         független jelölt

2. Hegedüs György                független jelölt

3. Ernszt Katalin                    független jelölt

 

E határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül fellebbezést lehet előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 12-én 16 óráig megérkezzen a HVB-hoz a Területi Választási Bizottsághoz címezve.

 

A fellebbezés benyújtására a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogosult. A fellebbezés személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben nyújtható be. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 224.§ /3/-/4/ bekezdéseiben, valamint a 225.§-ban foglaltakat.

 

INDOKOLÁS

 

A Nagyrécsei Helyi Választási Bizottság a jelöltek bejelentésére nyitva álló határidőben 3 fő polgármester jelöltet vett nyilvántartásba. A jelöltek nyilvántartásba vételének lezárását követően a Bizottság elvégezte a jogszabályban előírt sorsolást, annak eredményét jegyzőkönyvben rögzítette, s annak megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv.  (Ve.) 160.§ /1/-/2/ bekezdésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-án, a Ve. 221. §-án, a Ve. 223-225. §-ain alapul.

 

A Nagyrécsei Helyi Választási Bizottság

15 / 2014. (IX.08.) határozata

 

A Nagyrécsei Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8-án megtartott ülésén a települési egyéni listás jelöltek szavazólapon való sorrendjének meghatározása tárgyában az alábbi

 

HATÁROZATOT

hozta:

 

A Nagyrécsei Helyi Választási Bizottság Nagyrécse községben a 2014. október 12. napján tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására

előállítandó szavazólapon az egyéni listás jelöltek sorrendjét – sorsolással – az alábbiak szerint határozza meg:

 

1. Nyitrai József                     független jelölt

2. Kiefer Károly                      független jelölt

3. dr. Hegedüs György          független jelölt

4. Ernszt Katalin                    független jelölt

5. Németh Lajos                    független jelölt

6. Hegedüs Zoltán                 független jelölt

7. Vasics Márton                    független jelölt

8. El-Sayed Tamer                 független jelölt

 

E határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül fellebbezést lehet előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 12-én 16 óráig megérkezzen a HVB-hoz a Területi Választási Bizottsághoz címezve.

A fellebbezés benyújtására a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogosult. A fellebbezés személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben nyújtható be. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 224.§ /3/-/4/ bekezdéseiben, valamint a 225.§-ban foglaltakat.

 

INDOKOLÁS

A Nagyrécsei Helyi Választási Bizottság a jelöltek bejelentésére nyitva álló határidőben 8 fő egyéni listás képviselő-jelöltet vett nyilvántartásba. A jelöltek nyilvántartásba vételének lezárását követően a Bizottság elvégezte a jogszabályban előírt sorsolást, annak eredményét jegyzőkönyvben rögzítette, s annak megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv.  (Ve.) 160.§ /1/-/2/ bekezdésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-án, a Ve. 221. §-án, a Ve. 223-225. §-ain alapul.

 

Nagyrécse, 2014. szeptember 8.

Salamon László sk.

HVB elnöke