Meghívó

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
8756 Nagyrécse, Kossuth u. 48.

2-15/2019.

 

Tisztelt Alpolgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Úr!

 

Meghívó

 

Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülését

 1. október 30-án (szerdán) 18:00 órai

kezdettel összehívom.

Napirendi pontok:

 1. A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása
 2. Az önkormányzati képviselők, majd a polgármester eskütétele
 3. A polgármesteri program ismertetése
 4. A polgármester tiszteletdíjának megállapítása
 5. Javaslat SZMSZ módosítására, Ügyrendi bizottság megválasztására
 6. Alpolgármester választása, eskütétele
 7. Bölcsődei Szakmai program elfogadása
 8. Rendelet tervezet Bölcsődei térítési díjak megállapítására
 9. Rendelet tervezet szociális tűzifa juttatás szabályainak megállapításáról
 10. Egyebek – önkormányzati társulásokban való részvétel, delegált /Zalaispa, Nagybakónaki Szociális Társulás/

 

Kérem, hogy a testületi ülésen szíveskedjék megjelenni.

 

Nagyrécse, 2019. 10. 17.

 

Tisztelettel:

Laskai Béla sk.
polgármester