Óvodapedagógus

Nagyrécse Község Önkormányzata

                       

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagyrécse Község Önkormányzata

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8756 Nagyrécse, Haladás utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi munka végzése, munkaköri leírásban, a munkáltató jogokat gyakorló utasításai szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Óvodapedagógus,

§         Óvodapedagógusi – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Erkölcsi bizonyítvány

§         Cselekvőképesség

§         Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Főiskola, Fejlesztőpedagógus, logopédus,

§         Anyanyelvfejlesztéssel kapcsolatos szakképzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Fényképes szakmai önéletrajz

§         Szakmai végzettséget és képzettséget igazoló okiratok másolata

§         Erkölcsi bizonyítvány

§         Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gerlingerné Kalcher Andrea nyújt, a 06-20/455-3191 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nagyrécse Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8756 Nagyrécse, Kossuth utca 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 410/2013. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

és

§         Elektronikus úton Gerlingerné Kalcher Andrea részére a recseovi@freemail.hu E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Pintérné Hegedüs Szilvia jegyző, Zala megye, 8756 Nagyrécse, Kossuth utca 48.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. március 1.