Beiskolázási támogatási kérelem

Tisztelt Szülők! 1./ Nagyrécse Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nagyrécsei Tündérkert Óvodába beíratott Nagyrécse állandó lakosú gyermekek részére – jövedelem vizsgálattal  – 15.000.- Ft óvodáztatási támogatást állapít meg. A Nagyrécsei Általános Iskolába járó Nagyrécse állandó lakosú tanulók  részére – jövedelem vizsgálattal –  30.000.-  Ft iskoláztatási támogatást állapít meg.                                                                                              A kérelmek beérkezési határideje augusztus 5.   2./   Nagyrécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  –…

Tovább

Felhívás

Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2021. december 1-én határozatban döntött arról, hogy kezdeményezi a község településrendezési eszközeinek módosítását, mely során a helyi építési szabályzat és szabályozási terv, valamint a településszerkezeti terv módosul. A módosítás az alábbi tervezési program alapján valósul meg:    1. a 051/6 hrsz.-ú terület szabályozásának módosítása szükséges az ott tervezett gazdasági fejlesztések megvalósíthatósága érdekében. A 051/6, 048, 049…

Tovább

Felhívás – szociális tűzifa

Szociális tűzifa támogatás  Nagyrécse Község Képviselő-Testülete a 8/2021 (X. 18.) számú rendelete alapján szociális tűzifajuttatásban részesülhet, aki a) települési támogatásban részesül, vagy b) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, vagy c) közfoglalkoztatott, vagy d) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, vagy e) közgyógyellátásra jogosult, vagy f) időskorúak járadékára jogosult, rokkantsági vagy rehabilitációs járadékban részesül g) három vagy ennél több gyermeket nevel, vagy h) ápolási…

Tovább

Megújult a nagyrécsei orvosi rendelő és védőnői szolgálat épülete

A fejlesztés eredményeként egy korszerűbb és energiahatékonyabb orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületét élvezhetik a nagyrécsei, nagybakónaki, zalasárszegi, kisrécsei lakosok. Nagyrécse Község Önkormányzata 37 875 000 Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült a Széchenyi 2020 program, TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00028 számú, „A nagyrécsei orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének energetikai felújítása Nagyrécse Kossuth Lajos út 63. szám alatt” elnevezésű pályázat keretein…

Tovább

LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ

Kizárólag érvényes hulladékszállítási szerződéssel rendelkezők részére LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ   A Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. értesíti Nagyrécse község lakosságát, hogy a tavaszi lim-lom akciót március 18-án (csütörtökön) 7:00 óráig hirdeti meg.   A háztartásban keletkezett lomot (maximum 3 m3) a lomtalanítás napján reggel         7 óráig, az ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon kell kihelyezni, hogy a célgépek és a…

Tovább