Pályázati felhívás

Nagyrécsei Tündérkert Óvoda

                       a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagyrécsei Tündérkert Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8756 Nagyrécse, Haladás utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógus

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Óvodapedagógus,

§         Óvodapedagógus munkakörben – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

§         Magas szintű szakmai ismeretek,

§         Együttműködő készség,

§         Gyermekszeretet,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Felsőfokú végzettséget igazoló okiratok másolata,

§         tanúsítványok,

§         erkölcsi bizonyítvány,

§         fényképes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gerlingerné Kalcher Andrea nyújt, a 20/455-3191 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nagyrécsei Tündérkert Óvoda címére történő megküldésével (8756 Nagyrécse, Kossuth utca 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1685/2014. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek való megfelelés esetén személyes meghallgatás, döntés, döntésről való tájékoztatás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 28.