Pályázati felhívás

Csapi Kisherceg Térségi Óvoda

  a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csapi Kisherceg Térségi Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógus

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Óvodapedagógus,

§         Óvodapedagógus munkakörben – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

§         Magas szintű szakmai ismeretek,,

§         Együttműködő készség,

§         Gyermekszeretet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Felsőfokú végzettséget igazoló okirat másolata,

§         Tanúsítványok

§         Erkölcsi bizonyítvány

§         Fényképes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Kling Ágnes nyújt, a 30/465-8728 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Csapi Kisherceg Térségi Óvoda címére történő megküldésével (8756 Csapi, Petőfi utca 5-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1686/2014. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek való megfelelés esetén személyes meghallgatás, döntés, döntésről való tájékoztatás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.nagybakonak.hu, www.mihald.hu – 2014. augusztus 11.

§         www.nagyrecse.hu, www.csapi.eu – 2014. augusztus 11.

§         www.zalaujlak.eoldal – 2014. augusztus 11.