Tájékoztató

 

TÁMOGATÁSÁVAL

TÁJÉKOZTATÓ

Nagyrécse Község Önkormányzata támogatást kapott az Agrárminisztérium 2017. évi pályázati felhívása keretei között a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő programban.

A felhívás kódja: ZÁRTKERTI PROGRAM (ZP-1-2017).

Támogató: Agrárminisztérium, Budapest, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

A kötelezettségvállalás dokumentumának száma: 1175-9/2018/HERMAN

A projekt címe: Zártkerti infrastrukturális fejlesztések Nagyrécsén

A támogatás összege: 10 000 000 Ft.

 A kedvezményezett/egyéb kedvezményezett neve: Nagyrécse Község Önkormányzata

  A kedvezményezett/egyéb kedvezményezett címe: 8756 Nagyrécse, Kossuth L. u. 48.

Az önkormányzat az alábbi programot hajtotta végre:

Nagyrécse 010 hrsz.-ú zártkerti út felújítása és

az 1053, 1054, 1055, és 1057 hrsz-ú zártkerti ingatlanok területrendezése, növénytelepítés

Útfelújítás:

A kivitelező a piaci ár igazolását biztosító eljárás keretei között került kiválasztásra. A kivitelezés teljes egészében a tervezetteknek megfelelően valósult meg. A pályaszerkezet kialakítása az e-UT 03.01.13. 18. Mezõgazdasági utak tervezési elõírásai alapján történt. A munka kezdési időpontja: 2019.11.15 A munka befejezési időpontja: 2019.12.20.

                

 

 Az útépítési bruttó költségek:

  • a 010 hrsz út: 9 005 951 Ft.-

                      

     Területrendezés, gyümölcsfa telepítés:

                     Az építési vállalakozóval kötött szerződésnek megfelelőn elvégeztettük a területrendezést és a fák elültetését. A kivitelező a piaci ár igazolását biztosító eljárás keretei között került kiválasztásra. A három árajánlatot csatoljuk. A csatolt szerződés mellékletében részletesen leírt tevékenységek valósultak meg, ott részletesen leírtuk az egyes tevékenységekhez kapcsolódó költségtételeket is. Ezen tevékenység kezdő időpontja: 2019.11.15. A munkák 2019.12.20-án fejeződtek be.

                    A területrendezés, növénytelepítés tényleges bruttó költsége: 1 701 800 Ft volt.

 

A projekt 2019.12.20-án befejeződött, amely a település fejlődését szolgálja.

 

Laskai Béla, polgármester