Területi védőnői pályázat

Nagyrécse Községi Önkormányzat
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Nagyrécse Községi Önkormányzat
területi védőnő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8756 Nagyrécse, Kossuth utca 63.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott védőnői feladatok ellátása..
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél,
 • védőnői gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Részletes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatának tárgyalását zárt ülésen kérie

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedüs Szilvia jegyző nyújt, a 0693371001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • • Postai úton, a pályázatnak a Nagyrécse Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (8756 Nagyrécse, Kossuth utca 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 821/2018. , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő. vagy
 • Elektronikus úton Hegedüs Szilvia részére a jegyzo@nagyrecse.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok tárgyában Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselőtestülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.nagyrecse.hu