Felhívás

Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2021. december 1-én határozatban döntött arról, hogy kezdeményezi a község településrendezési eszközeinek módosítását, mely során a helyi építési szabályzat és szabályozási terv, valamint a településszerkezeti terv módosul.

A módosítás az alábbi tervezési program alapján valósul meg:

 

 1. a 051/6 hrsz.-ú terület szabályozásának módosítása szükséges az ott tervezett gazdasági fejlesztések megvalósíthatósága érdekében. A 051/6, 048, 049 hrsz.-ú területeket az önkormányzat kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

 

2. a 1. pontban tervezett fejlesztéshez kapcsolódóan a 0227/7 hrsz.-ú területen jelölt gazdasági fejlesztéstől az önkormányzat visszalép.

051/6 hrsz.-ú terület műholdas felvételen

   

0227/7 hrsz.-ú terület műholdas felvételen

 

A tervek módosításának véleményezését a 314/2012. (XI.08.) Kormányrendelet (Továbbiakban: kormányrendelet) szerinti tárgyalásos eljárással kívánjuk megvalósítani.

A tervek módosításának véleményezési dokumentációja

innen tölthető le,

valamint nyomtatott formában a Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatalban.

A 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 29/A.§ (5) bekezdése értelmében kérem, hogy a javaslatot véleményezni szíveskedjenek. Véleményeiket 2022. július 18-ig elküldhetik email-ben a

nagyrecse@t-online.hu email címre, vagy postai úton.   

A terv módosításával kapcsolatosan lakossági fórumot 2022. július 11-én, 16 órakor tartjuk Nagyrécse Község Önkormányzati Hivatal Tanácstermében.

 

Nagyrécse, 2022. június 23.                                                            

Tisztelettel: Laskai Béla (polgármester)